Author Archives: ad-minn

ოიკოფობია როგორც თანამედროვე ქართული ლიბერალიზმის არსებითი ნიშანი

„ოიკოფობია“ ქსენოფობიის საწინააღმდეგო ცნებაა და ეროვნული მემკვიდრეობისაგან, შინაურობისაგან განდგომას ნიშნავს. ფილოსოფიურ წრეებში ეს სიტყვა ბრიტანელმა ფილოსოფოსმა როჯერ ვერნონ სკრუტონმა დაამკვიდრა, ჩვენს სინამდვილეში კი ეს ტერმინი პაატა ჩხეიძემ შემოიტანა (იხ. ჟურნ „ჩვენი მწერლობა“ 2013, # 5) ეროვნულ ნიჰილიზმს ჩვენში ჯერ კიდევ … Continue reading

Posted in საზოგადოება | Tagged , , , | Leave a comment

მამა გიორგი ბასილაძე და სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი (თანამედროვე რელიგიური ცნობიერების შესახებ)

„რაც ყოფილა, იგივე იქნება და რაც მომხდარა, იგივე მოხდება; არაფერია მზის ქვეშ ახალი.“ – ბრძანებს ეკლესიასტე (ეკლ.1,9) მრავალი რამ მეორდება საუკუნეთა განმავლობაში, მეტადრე სულიერ სფეროში. თანამედროვე ადამიანთა უმრავლესობას ისევე არ შეუძლია გაუგოს  წმინდანებს, როგორც ათასი წლის წინ. თანამედროვე რელიგიური ცნობიერება … Continue reading

Posted in რელიგიური პუბლიცისტიკა | Tagged , , , , | 10 Comments

მამა გიორგი ბასილაძის სწავლებათა თაობაზე (პასუხად არქიმანდრიტ იერომიელ ფილიშვილს) ნაწილი III

                              მ ღ ვ დ ლ ო ბ ი ს      შ ე ს ა ხ ე ბ ,,ვფიქრობთ, რომ მღვდელმსახურთა შორის ცხონებულნი მცირედნი არიან, … Continue reading

Posted in რელიგიური პუბლიცისტიკა | Tagged , | 1 Comment

მამა გიორგი ბასილაძის სწავლებათა თაობაზე (პასუხად არქიმანდრიტ იერომიელ ფილიშვილს) ნაწილი II

წ  მ  ი  დ  ა  ნ  ე  ბ  ი  ს      შ  ე  ს  ა  ხ  ე  ბ I. წმიდანობის არსი უპირველეს ყოვლისა, უნდა გავარკვიოთ, თუ რას გულისხმობს სიტყვა ,,წმიდანი“ და ვინ შეიძლება მოვიხსენიოთ ,,წმიდანად“. ღმერთშემოსილ მამათა სწავლებით: ,,წმიდანობა … Continue reading

Posted in რელიგიური პუბლიცისტიკა | 12 Comments

მამა გიორგი ბასილაძის სწავლებათა თაობაზე (პასუხად არქიმანდრიტ იერომიელ ფილიშვილს) ნაწილი I

„არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არ დაბადებულან ზემოდან და ჯერ არ შეუცვნიათ საკუთარი თავი, არათუ ღმერთი; რომლებიც ასაღებენ თავს სხვათა მამებად და მასწავლებლებად და ყველა საშუალებით ცდილობენ მიიზიდონ თავისკენ წუთისოფლის უარმყოფელნი და სულიერი მამის მძებნელნი; და თუ შენიშნავენ, რომ აქებენ რომელიმე … Continue reading

Posted in რელიგიური პუბლიცისტიკა | Tagged , , | 4 Comments

პასუხად მამა ლევან მათეშვილს (მამა გიორგი ბასილაძის სწავლებათა თაობაზე)

ერთ-ერთ ვიდეორგოლში მამა ლევან მათეშვილი მამა გიორგი ბასილაძის შესახებ საუბრობს. http://www.youtube.com/watch?v=9nrJwHfL2G0 მას კითხვას უსვამს ერთი ძალზე აქტიური ახალგაზრდა კაცი. თუ რა ღრმა თეოლოგიური ინტერესების მქონეა ეს ახალგაზრდა, მისი ერთ-ერთი წინა შეკითხვიდან ჩანს: „ცოლ-ქმრის ინტიმური ურთიერთობა, ზოგი იძახის, რომ ეს უნდა იყოს … Continue reading

Posted in ზოგადი | Tagged , | 17 Comments

ქართული ბერმონაზვნობის სათავეებთან

IV საუკუნის დასაწყისი ქრისტიანობის ისტორიაში დიდი ცვლილებებითა და გარდატეხით აღინიშნა. სახელმწიფოს მიერ ქრისტიანობის ლეგალიზაცია, შემდეგში კი პრივილეგირება, ყველაზე მნიშვნელოვან თუ არა, ერთ-ერთი ყველაზე ღირსახსოვარ მოვლენად იქცა კაცობრიობის ისტორიაში. ახალი რელიგია, სახარებისეული უწყება, რომელსაც არ ჰქონია რაიმე სოციალური ან პოლიტიკური სახის … Continue reading

Posted in მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორია | Tagged | Leave a comment